Pro vitae animae, czyli na korzyść życia duszy

7 i 8 kwietnia, 26 czerwca 2020 r.

Korzyści życia duszy pomocne do nawrócenia:

 1. Przyznać się przed sobą do braku winy, jeśli jej faktycznie w czymś nie było, czyli nie mówić fałszywego świadectwa o sobie samej/o sobie samym zawsze, ale tym bardziej księdzu w czasie spowiedzi;
 2. Przyznać się odważnie nawet przed sobą do mniejszej winy za jakiś popełniony czyn, jeśli faktycznie wina była mniejsza (uznać, że jeśli ktoś mnie okradł z pieniędzy na przeżycie najbliższego pół roku, a ja potem wykrzyczałam jakieś niesprawiedliwości, które faktycznie się wydarzyły, to mój grzech nie polega na tym, że ja na kogoś krzyczałam, ale wcale nie ma grzechu ciężkiego, więc można go na spowiedzi wyznać lub nie, ponieważ mamy obowiązek wyznawać tylko grzechy ciężkie, a lekkie mogę lub dobrze by było, czyli o tyle, o ile wyznanie danego grzechu lekkiego pomoże mi w nawróceniu, czyli wtedy go wyznaję, kiedy mam możliwość się z niego poprawiać;
 3. Ucieszyć się własnym rozumem, czyli korzystać z niego także w czasie rachunku sumienia;
 4. Odważnie rozważyć także winę cudzą, jeśli istnieje ryzyko, że jest bardzo ciężkiej materii (uznać we własnym sumieniu prawdę o cudzej winie, jeśli faktycznie była, nie jest agresją, jak sobie życzą niektórzy, żeby koniecznie było);
 5. Uznać za obowiązujące na pewno (z całą pewnością, bez wątpienia) to co jest zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego, a nie to co powiedział spowiednik, jeśli są wyraźne różnice, np. naukę o tym, że grzechy mogą być ciężkie i/lub lekkie zastępuje nową jakąś nauką o tym, że 'grzech jest grzechem, więc nie ma co rozróżniać';
 6. Uznać odważnie swoją słabość (penitent jest zawsze słabszy od jego duchowego kierownika) i podziękować kierownikowi duchowemu za 'współpracę', jeśli przekonuje do herezji, a nie brać się za jego nawracanie;
 7. Zauważyć zasadniczą różnicę w duchowościach pomiędzy przeżywaniem w łasce uświęcającej boleśnie zdrady jednego z Apostołów, której doświadczył Pan Jezus, a podłą 'zabawą' już w innej, niż chrześcijańska, duchowości, w której w kradzionej rzeczywistości 'tu i teraz' szuka się zdrajcy 'pośród nas', bo przecież 'musi gdzieś być';
 8. Inspiracja nauczaniem bł. Alfonsa Mazurka OCD: Pamiętać, że można mieć godziwe pragnienia, a jednym z najlepszych takich pragnień jest pragnienie doświadczenia miłości Bożej, a dokładniej mówiąc doświadczenia umiejętności kochania ludzi miłością Bożą, co jest czasem niezwykle trudne, ponieważ żeby powstała taka możliwość trzeba przepracować (po to, żeby zrozumieć i, jeśli trzeba, skorygować) dosłownie wszystkie swoje relacje; to oznacza, że na pewno nie ma otwarcia na taką łaskę Bożą dusza, która nie jest pro-life i to na całym odcinku ludzkiego życia i ludzkich spraw, i jeszcze do tego ludzkich problemów;
 9. Pamiętać, że miejsce kultury jest dosłownie wszędzie: jeśli Jezus Chrystus jest naszym jedynym Zbawicielem, a faktycznie tak jest i my w to jak najbardziej wierzymy, możemy a nawet powinniśmy siebie umniejszać wobec tego co odnajdujemy w czterech Ewangeliach o Panu Jezusie. Jeśli Pan Jezus zachował się przed Swoją Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem tak a tak, to czy na pewno wypada, żebym zachowywała się/zachowywał się dokładnie tak samo? Jeśli Pan Jezus powiedział o Sobie, że jest Drogą, Prawdą i Życiem, to czy my też mamy się stawać drogą, prawdą i życiem? Może raczej my mamy: iść Drogą, być w Prawdzie i żyć Życiem. Ale czy możemy tak o sobie powiedzieć? Jeśli Pan Jezus tak o Sobie powiedział, to całkiem prawdopodobne, że możemy o sobie samych pomyśleć: 'Kim, oprócz tego co wiadomo, ja chciałabym/chciałbym być? Czy miałabym/miałbym pomysł na trzy słowa, które określają mnie? Ale czy na pewno w ogóle wolno mi taki pomysł zrealizować? Określić siebie trzema słowami, ponieważ Pan Jezus określił Siebie trzema słowami, a mamy Go naśladować. Może w takim razie ja mogłabym/mógłbym być miejscem, w którym Pan Jezus mógłby odpocząć, gdyby chciał; przecież powiedział, że przyjdzie'. Pamiętam, że św. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś o sobie, że jest Bożym ołówkiem. Może każdy z nas jest czymś innym w życiu duchowym. Jakaż to przestrzeń samotności, którą tylko Boża obecność może ukoić! Może, żeby nam było łatwiej żyć i łatwiej się porozumieć, właśnie powinniśmy się w taki sposób dookreślić, jeśli już ktoś dotarł do tego typu refleksji. Odnalazłam siebie kilka lat temu, jako 'Bożą łatę dwojga znaczeń'.

Problemy życia duszy pomocne do nawrócenia:

 1. Problem: Spowiednik zadał pokutę nie do udźwignięcia, ale dusza wie, że niewypełnienie pokuty oznacza dla niej grzech ciężki. Akurat znajduje się w takich warunkach, że nie ma możliwości zapytać co powinna zrobić w takiej sytuacji. Co ta dusza powinna zrobić, żeby mieć czyste sumienie? Wyjaśnienie:...
 2. Problem: Ksiądz odprawia Mszę św. niedzielną wyraźnie niezgodnie z obowiązującymi zasadami. Akurat do drugiego kościoła dusza ma 15 km drogi na piechotę. Nie może zostawić dzieci w domu na tak długo. Co ta dusza powinna zrobić, żeby być pewną, że ma zaliczoną obowiązkową Mszę św. w niedzielę? Wyjaśnienie:...
 3. Problem: Para narzeczonych, a potem małżeńska (małżeństwo sakramentalne) nauczyła się różnego typu technik, a których myślała, że są technikami relaksacyjnymi (jednym z możliwych sposobów na dobry wypoczynek), ponieważ w ten sposób były promowane, po czym okazało się, że i mąż, i żona krzywdzą się niemiłosiernie nic przy tym o tym nie wiedząc, ponieważ tamte techniki tak naprawdę były ćwiczeniami wprowadzającymi w autohipnozę, więc skutkowały tym, że na czas wyrządzania jeden drugiemu poważnej szkody, szkodzący tracił świadomość, więc nic nie mogli sobie wyjaśnić i jedyne co mogli, to się rozejść. Czy ich małżeństwo było zawarte ważnie, jeśli program autohipnotyczny pierwszy raz włączył się dokładnie w dniu ślubu, skutkiem czego zaraz po zawarciu związku małżeńskiego pan młody przed 1 godzinę klął niemiłosiernie na pannę młodą, ale wie o tym tylko panna młoda, ponieważ on nic z tego nie pamięta? Wyjaśnienie:...
 4. Problem: Dlaczego jest tak mało 'czynnych' Jezusków Palmowych? Wyjaśnienie:...
 5. (...)